W nowym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce kontynuują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. ”Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

            Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dotyczą przedmiotów zawodowych, a także zajęć z zakresu rozwijania umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz matematyki i języka angielskiego. Realizowane wsparcie służy uczniom w podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie, w oparciu o sprzęt i materiały dydaktyczne zakupione dla szkół w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content