Szukaj

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Realizując kampanie społeczne pn.„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w dniu 22 listopada br. strażacy
z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie przeprowadzili pogadankę tematyczną

oraz pokazy z wykorzystaniem mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych. Pokazy wpisały się
w cykl zajęć dydaktycznych z przedmiotu Pożarnictwo, realizowanego w poszczególnych klasach miejscowego Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną „Pożarnictwo
 i ratownictwo medyczne”. Wspomniany symulator to inteligentny model  budynku jednorodzinnego oraz makieta przedstawiająca zagrożenia mogące wystąpić w otaczającym nas środowisku. Uczniowie klas mundurowych LO z zaciekawieniem oglądali symulacje możliwości powstania i rozwoju pożaru w różnych pomieszczeniach budynku mieszkalnego oraz na obszarze leśnym, zdobywając przy okazji wiedzę na temat bezpiecznych zachowań oraz przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się zagrożeń.

Pokazy i pogadankę poprowadził st. kpt. Mariusz Marciniak - Zastępca Dowódcy
JRG PSP w Radziejowie. 

 

Tekst i foto, Tomasz Ziółkowski

Liczba gości

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy