Szukaj

KOLEJNY SUKCES PRZEMYSTKI W OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH


Do malowniczej miejscowości Hańczowa w Małopolsce przyjechali uczniowie, laureaci kwietniowych eliminacjach okręgowych, by uczestniczyć w eliminacji centralnych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W piątek 7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, pojawiło się ponad 200 uczniów,  by rywalizować ze sobą w 11 blokach tematycznych:  produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria, agrobiznes oraz leśnictwo.
Nasza szkoła była reprezentowana  w 4 blokach tematycznych:
produkcja roślinna- Sylwia Banasiak, uczennica klasy IV TR,
mechanizacja rolnictwa –Kamil Wesołowski, uczeń IV TR,
gastronomia- Cyprian Dobrzycki, uczeń klasy IV TŻIUG,
agrobiznes- Jakub Gajewski, uczeń klasy II TE.
Uczestnicy  tradycyjnie najpierw rozwiązywali test, a później przystąpili do części praktycznej. Rywalizacja była bardzo zacięta, a o zdobytych miejscach często decydowały punkty egzaminu teoretycznego (zgodnie z regulaminem konkursu).
Uroczyste zakończenie i podsumowanie zmagań oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w centrum konferencyjnym Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej-Zdrój (woj. małopolskie).
Uczniowie Przemystki po raz kolejny udowodnili wysoką jakość nauczania teoretycznego i praktycznego  w Naszej placówce, co przełożyło się na uzyskane przez nich wyniki. Cała czwórka została LAUREATAMI XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Tytuł ten uprawnia ich do studiowania na dowolnym kierunku uczelni przyrodniczo-rolniczych i wybranych technicznych oraz zwalnia z części teoretycznej egzaminów zawodowych. Najlepsi z najlepszych otrzymali również nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych sponsorów. BNB Paribas ufundował roczne stypendia dla najlepszych w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo i architektura krajobrazu.
Stypendystami zostali: Jakub Gajewski laureat I miejsca w agrobiznesie i Sylwia Banasiak laureatka 7 miejsca w bloku produkcja roślinna.
Sukcesy naszych uczniów wpisują się  w wieloletnie osiągnięcia  nauczycieli przygotowujących młodzież Przemystki do wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych. Opiekunami tegorocznych laureatów OWiUR-u byli: Jakuba Gajewskiego- p. Małgorzata Tomalak, Cypriana Dobrzyckiego- p. Wioletta Łodygowska, Sylwii Banasiak i Kamila Wesołowskiego- p. Sławomir Tomalak.
Laureatom i ich rodzicom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Liczba gości

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy