Szukaj

Witamy w dziale Rekrutacja do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce  

                      

         Podanie do Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (wersja .pdf)       

      Podanie do Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (wersja edytowalna .docx)


Planowany nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych.

 

Ø  Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne”

Ø  Technikum Ekonomiczne z innowacją pedagogiczną „Promocja i reklama w biznesie”

Ø  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z innowacją pedagogiczną „Sztuka barmańska - przygoda ze zdrowym koktajlem”

Ø  Technikum Rolnicze z innowacją pedagogiczną „Warzywa i zioła- dobry sposób na biznes”

Ø  Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Ø  Technikum Hotelarstwa z innowacją pedagogiczną „Animacja czasu wolnego i usługi kosmetyczne”

Ø  Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie: rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Harmonogram i zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w oparciu o Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia 4 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Ø  od 17 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1500

  - składanie wniosków o przyjęcie do ZSRCKU w Przemystce

Ø  do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 1200

  - składanie

  • świadectw ukończenia gimnazjum
  • zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i inne
  • pozostałych dokumentów

 

Ø  06 lipca 2018 r. (piatek) godz. 1200

- ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do ZSRCKU

Ø  do 09 lipca 2018 r. (poniedziałek) wydawanie skierowań na badania lekarskie (kształcenie zawodowe)

Ø  do 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 1000

- potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSRCKU w Przemystce

- złożenie

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęć

 

Ø 13 lipca 2018 r. (piątak) godz. 1400

- ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do ZSRCKU w Przemystce

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200

       - za wyniki egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów

       - za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

            - z przedmiotów : język polski, matematyka do 36 pkt.

            - z dwóch dodatkowych przedmiotów w zależności od wybranej szkoły do 36 pkt.

         - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

         - za szczególne osiągnięcia w konkursach zawodach, olimpiadach (wymienionych w  §6 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.) do 18 pkt. 

         - za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt.

 

 

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

w roku szkolnym 2018/ 2019

przyjmuje do następujących

szkół dla młodzieży

 

Nazwa szkoły Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone Lata

Liceum Ogólnokształcące 

z innowacją pedagogiczną:

Pożarnictwo  i ratownictwo medyczne;    

język polski, matematyka

biologia, język obcy
język angielski, matematyka   do wyboru: (biologia, chemia, geografia)* 3

Technikum Ekonomiczne

z innowacją pedagogiczną:

Promocja i reklama w biznesie

-  technik ekonomista.
język polski, matematyka,                  język obcy, informatyka język angielski, matematyka 4

Technikum Rolnicze

z innowacją pedagogiczną:

Warzywa i zioła – dobry sposób na biznes;

- technik rolnik
język polski, biologia, chemia, matematyka biologia, matematyka 4

Technikum Żywienia

i Usług Gastronomicznych  

z innowacją pedagogiczną:

Sztuka barmańska – przygoda ze zdrowym koktajlem;      

technik żywienia i usług gastronomicznych 
język polski, matematyka, chemia, język obcy chemia,            język angielski 4

Technikum Hotelarstwa   

 z innowacją pedagogiczną:

Animacja czasu wolnego i usługi kosmetyczne;

- technik hotelarstwa
język polski, matematyka, geografia, biologia geografia,           język angielski 4

Technikum Mechanizacji

Rolnictwa  i Agrotroniki      

- technik mechanizacji rolnictwa            i agrotroniki
język polski, biologia, geografia, matematyka matematyka, geografia 4

Szkoła Branżowa I Stopnia

-  mechanik operator pojazdów                i maszyn rolniczych

-  rolnik
język polski, biologia, informatyka , matematyka   3

 

 * warunkiem realizacji zajęć z danego przedmiotu jest utworzenie grupy liczącej 15 osób

 

 

 

Liczba gości

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy