Szukaj

Zestawienie sal na maturę maj 2017 r.

 

04.05.2017 r. godz. 900 (czwartek) - język polski PP

1  Sala Gimnastyczna  – 54 osoby (LO-40, TR-14)

2  Aula – 25 osób (TOT-13, TŻ-8, POP-4)

3 Stołówka – 31 osób (TE-31)

Sala 36 – 1 osoba (TE)

Sala 42 – 3 osoby (TŻ-2, TR-1) SF

   04.05.2017 r. godz. 1400 (czwartek) - język polski PR

Sala 42 – 1 osoba (TOT)

05.05.2017 r. godz. 900 (piątek) – matematyka PP

1  Sala gimnastyczna  – 59 osób (LO-40, pop-19)

2 Aula – 32 osoby (TE)

3 Stołówka – 35 osób (TOT-13, TŻ-8, TR-14)

Sala 40 – 15 osób  SF

08.05.2017 r. godz. 900 (poniedziałek) – język angielski PP

2  Aula  –  28 osób (TE)

Sala 19 – 13 osób (TOT)

Sala 21 – 14 osób (LO)

Sala 22 – 14 osób (LO)

Sala 42 – 12 osób (LO)

Sala 40 – 13 osób (TR)

Sala 39 – 14 osób (TŻ-7, pop.-7)

Sala 26 – 1 osoba (TŻ)

Sala 36 – 6 osób  SF

08.05.2017 r. godz. 1400 (poniedziałek) – język angielski PR

2  Aula  –  25 osób (TE-18, TOT-4, TŻ-1, pop.-2)

Sala 40 – 12 osób (LO)

Sala 42 – 1 osoba SF

    09.05.2017 r. godz. 900 (wtorek) – matematyka PR

3   Stołówka –  37 osób (LO-13, TE-20, TR-4)

Sala 43 – 1 osoba SF

10.05.2017 r. godz. 900 (środa) – WOS PR

3   Stołówka – 13 osób (LO-3, TE-2, TOT-2, TŻ-6)

12.05.2017 r. godz. 900 (piątek) – biologia PR

3   Stołówka – 34 osoby (LO-21, TE-1, TR-11, ZLO-1)

Sala 43 – 1 osoba SF

15.05.2017 r. godz. 900 (poniedziałek) – historia PR

3   Stołówka – 6 osób (LO-3, TE-1, TŻ-1, TR-1)

Sala 43 – 1 osoba SF

16.05.2017 r. godz. 900 (wtorek) – chemia PR

3    Stołówka  – 3 osoby (TŻ)

Sala 43 – 1 osoba SF

16.05.2017 r. godz. 1400 (wtorek) – geografia PR

Sala 40  – 14 osób (TE-2, TOT-12)

Sala 42  – 14 osób (LO-11, TR-3)

17.05.2017 r. godz. 900 (środa) – język rosyjski PP

Sala 42  – 8 osób (LO-1, TE-5, TR-1, ZLO-1)

17.05.2017 r. godz. 1400 (środa) – język rosyjski PR

Sala 42  – 2 osoby (TE) 

 


 

OBOWIĄZKI ZDAJĄCYCH

 

1.     Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, nie później niż 0,5 godz. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

2.     Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

3.     Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

4.     Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

5.     Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.

6.     Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

7.     Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

8.     Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

·        niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

·        wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

·        zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

9.     Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

10.           Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

 

 

Liczba gości

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy