Zgodnie z harmonogramem od 21 czerwca w Zespole Szkół RCKU w Przemystce rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie w Formułach 2012 i 2017. Uczniowie technikum ekonomicznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum rolniczego oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przystąpią do egzaminu. Składa się on z dwóch części – pisemnej i praktycznej, która odbywa się na wcześniej odpowiednio przygotowanym stanowisku zgodnie z procedurami OKE. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników. Powodzenia!

Skip to content