W dniu 24 marca 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odbył się egzamin będący podsumowaniem i jednocześnie zakończeniem Szkolenia podstawowego strażaka – ratownika OSP. Do ww. egzaminu przystąpili uczniowie klasy 4 Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną Pożarnictwo i ratownictwo medyczne, którzy wcześniej z wynikiem pozytywnym odbyli ćwiczenie w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Sam egzamin to dwuetapowy cykl sprawdzianów: test z całokształtu wiedzy pożarniczej obejmującej przepracowany podczas różnego rodzaju zajęć dydaktycznych materiał oraz część praktyczna, czyli sprawdzian umiejętności w zakresie sprawiania i obsługi wybranych zestawów i urządzeń ratowniczych. Wyniki uzyskane przez uczniów weryfikowała i oceniała komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Podsumowując uzyskane wyniki i oceny, należy podkreślić fakt dobrego przygotowania naszej „strażackiej młodzieży” do egzaminu. Wszyscy uczestnicy zaliczyli jego poszczególne etapy z dobrymi lub bardzo dobrymi wynikami. Kolejna więc grupa wykwalifikowanej kadry pożarniczej zasila w ten sposób stany osobowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radziejowskiego. W tym miejscu zaznaczyć należy, że od początku funkcjonowania innowacji Pożarnictwo i ratownictwo medyczne w klasach liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (pierwszy nabór 2014 rok, egzamin 2017 rok), szkolenie ukończyła i kwalifikacje Strażak – ratownik OSP uzyskała już ponad stuosobowa grupa strażaków – absolwentów naszej szkoły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content