W naszej szkole już od wielu lat organizowane są ,,Dni pola”. Tegoroczne spotkanie młodych adeptów rolnictwa odbywało się pod hasłem ,,Czy kukurydza nadal się opłaca?” Na to pytanie poszukiwali odpowiedzi przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, obsługujący lokalny i międzynarodowy rynek płodów rolnych. Jak podkreślali prelegenci: p. Mariusz Koziński – Agrii Polska, p. Jan Borczykowski – Caussadesemencespro, p. Zbigniew Skibiński – Agrokam Kobyłki, p.Mariusz Chełminiak – Satio i p. Rafał Mlick –Chemirol, dziś bardzo trudno odpowiadać na takiego typu pytania. Ponieważ na zysk ma wpływ wiele czynników niezależnych w żaden sposób od nawet najlepszego i bardzo przewidującego producenta. Dlatego tak bardzo warto cały czas się uczyć, eksperymentować i prowadzić różnorodność produkcji. A to że warto być również aktywnym uczestnikiem takich spotkań przekonali się uczniowie – zdobywcy wielu nagród np. jednostki siewnej nasion kukurydzy Soremi firmy Caussade. Postawione pytanie o opłacalność uprawy  było tylko pretekstem do oceny polowej kolekcji odmian kukurydzy zakładanych od wielu lat na szkolnym polu przez pana Sławomira Tomalaka i nauczycieli przedmiotów rolniczych panów: Tomasza Radzikowskiego, Wiesława Ciaka, Marka Wilińskiego, Tomasza Olczaka i panią Darię Pluskotę. W tym roku uczniowie i goście mogli porównywać walory wzrostu i rozwoju kukurydzy  odmian bardzo wczesnych do późnych o różnym przeznaczeniu produkcyjnym. Przy różnych dawkach nawożenia mikroelementowego z użyciem aminokwasów. Można było obserwować  wytrzymałości poszczególnych odmian na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz szacować plony. Na kolekcji zaprezentowano 66 odmian pochodzących z hodowli MAISADOUR (22 odmiany), FARMSAAT (6 odmian), DECALB ( 5 odmian), IGP (2 odmiany), KWS (4odmiany), LIMAGRAIN (2 odmiany), SYNGENTA(3 odmiany), EURALIS(8 odmian), CAUSSADE(6 odmian), PIONEER(3 odmiany), SAATBAU(1 odmiana), HR SMOLICE (3odmiany), R.A.G.T(1 odmiana) . Zachęcamy Rodziców naszych uczniów i okolicznych producentów rolnych do zwiedzania kolekcji. Taka wizyta może okazać się pomocna przy wyborze materiału siewnego na następny rok produkcji. Wszelkie pytania dotyczące odmian, nawożenia i ochrony roślin można kierować do pana S. Tomalaka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content