Defibrylator AED (ang. Automated External Defibrillator) to nowoczesne i niezawodne urządzenie, które poprzez specjalny program prowadzi ratującego przez cały proces ratunkowy. Jest on stosowany najczęściej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia człowieka, któremu towarzyszy stan nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Zjawisko to występuje, gdy będąca skutkiem wypadku czy nagłego zachorowania, niewydolność elektryczna serca uniemożliwia jego skuteczną i wydajną pracę, przez co przepływ krwi do mózgu, płuc i innych ważnych narządów zostaje wstrzymany. Brak szybkiej i właściwej diagnozy oraz niepodjęcie działań ratowniczych lub ich prowadzenie w sposób niezgodny z procedurami nieuchronnie prowadzi do śmierci osoby poszkodowanej w przeciągu zaledwie kilku minut. Dlatego wdrożenie szybkich działań ratowniczych z wykorzystaniem min. defibrylatora AED w znacznym stopniu podnosi skuteczność prowadzonych czynności i wielokrotnie zwiększa szanse przywrócenia właściwego krążenia w organizmie osoby poszkodowanej.   

W ten właśnie asortyment specjalistycznego sprzętu ratunkowego wzbogaciły się w ostatnim czasie zasoby Zespołu Szkół RCKU w Przemystce. Defibrylator umieszczony w specjalnej szafce zlokalizowany został w holu głównym szkoły. Urządzenie jest odpowiednio oznakowane i dostępne do użycia trybie natychmiastowym. Obecnie znajdujemy się na etapie realizacji niezbędnych szkoleń dla uczniów oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły w zakresie umiejętności obsługi i procedur użytkowania sprzętu.

Na zdjęciach: uczniowie kl. 2 LO podczas ćwiczeń.       

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content